Förstå vad du vinner och kan förlora på att vara med i media

Det finns både risker och fördelar med att framträda i media. Du kanske inte alls känner igen den bild som ges av din organisation och av dig själv efter en intervju – och därför utvecklar du en skepsis till mediemedverkan. Det kan finnas fog för en sådan inställning, men bara i undantagsfall. Våga i stället…
Läs mer


31 mars 2022 1