Så ser journalister på nyheter

Dina guider i mediedjungeln

Så ser journalister på nyheter

17 november 2021 Nyhetsvärdering 1

Det finns goda nyheter. Och dåliga. Mediernas nyhetsredaktioner gillar båda sorterna.

Det gör läsarna, lyssnarna och tittarna också. Men dåliga nyheter bedöms ofta vara större än goda nyheter.

Som chef med ansvar för verksamhet, varumärke och medarbetare måste du vara förberedd på båda typer av nyheter. Ibland handlar de om dig själv. Ibland är det dåliga nyheter. Helst ska det vara goda.

Ibland vill du själv skapa nyheter och få värdefull publicitet.

Ibland behöver du hantera dåliga nyheter – fast du helst skulle vilja gå och gömma dig.

Hur som helst behöver du förstå vad nyheter fyller för funktion för redaktionerna, hur nyheter värderas och vad som gör att vissa nyheter får större genomslag än andra.Nyhetsvärdering är alla redaktioners kärnkompetens. Som nyhetsredaktör och journalist på nyhetsmedia har man en ständigt aktuell uppfattning om vad läsarna, lyssnarna eller tittarna intresserar sig för.

Det som tidigare byggde på rutin och magkänsla är nu också en datadriven beslutsprocess. Olika ämnen, rubrikformuleringar, vinklar, personer och idéer får olika stort läsarintresse. Det kan avläsas i realtid. Och det påverkar nästa beslut i nyhetsvärderingen.

Förr tog kvällstidningarnas löpsedelsmakare stora kommersiellt avgörande beslut. Deras fingertoppskänsla tidigt på morgonen avgjorde hur många tidningar som skulle tryckas och säljas på eftermiddagen.

På affärsspråk kan man säga att de visste hur produktionskostnaden skulle optimeras mot varje dags försäljningspotential.

På journalistspråk hade de känsla för vad som ”gick hem i stugorna”.

Varje rubrik en löpsedel

Principen är densamma idag. Med skillnaden att varje enskild nyhet nu värderas utifrån potentiellt genomslag i målgruppen. Varje rubrik blir en löpsedel. Målet är att nå så stor andel av den möjliga publiken som möjligt. Och med stöd av statistiken kan processen automatiseras.

Att förstå sig på vad olika medier har för grund för sin nyhetsvärdering blir därför avgörande för framgång. Både för den som vill nå ut i medierna och för den som behöver förhålla sig till mediernas granskning.  

En rak och enkel definition av en nyhet är att det är en upplysning som någon har intresse av att få ta del av. Det kan vara för att den direkt påverkar mottagaren och kan ligga till grund för beslut att agera i en viss fråga och i en en viss riktning.

Men det kan förstås också vara något att glädjas över, eller att förfasa sig, skrämmas eller häpna över. Bli underhållen av. En liten upplysning som kan utvecklas till ett spännande middagssamtal eller bara bli till en svordom i det tysta. Eller en insikt om en samhällsutveckling som kommer att ligga till grund för stora strategiska affärsbeslut.

Kort sagt, en nyhet är ny för mottagaren. Men den ska också vara både intressant och relevant för samma mottagare.

Journalister talar ibland om att det är en stor nyhet att ett enda flygplan kraschar när det ska landa. Men, brukar de påpeka, det är ingen nyhet att tusentals plan startar och landar enligt tidtabell. Varje dag helt utan missöden.

Kommersiellt värde

Ju fler som uppfattar värdet i nyheten, desto större kommersiellt värde är det för nyhetsmediet. Det påverkar mediets varumärke, förtroende, intäkter och kundkrets.

Finns det en skarp konflikt i nyheten? Kommer den provocera fram en debatt? Står två eller fler parter emot varandra? Är det välkända personer? Kommer den att förändra livet för många människor?

En annan definition av en nyhet är att det är information som någon absolut inte vill berätta för någon annan.

Men den ska också passa in i redaktionens mix av innehåll som är anpassat för målgruppen. Varje tidning, magasin eller program har sitt eget format. Inslagen ska komplettera varandra. Flödet och upplevelsen ska vara genomtänkt.

NYHET:

Skapar nytta för någon annan

Något som någon vill dölja

Väcker känslor

Passar in i mixen/programformatet

Ibland har du själv kunskap om något som du skulle vilja berätta för hela världen. Det kan vara en händelse, som en affär, ett kontrakt eller stororder med historisk betydelse för ditt företag. Eller insikten om vilka otroligt värdefulla tjänster du och din verksamhet kan erbjuda mänskligheten.

Det är tyvärr oftast inte en nyhet.

Det som du själv tycker är stort behöver inte intressera så många andra. Tjänster och produkter som du vill sälja, för att de kommer att hjälpa dina kunder, passar bäst i betald marknadsföring, reklam eller i dina egna kanaler.

Detta är förstås en regel med undantag. Riktigt stora affärer och banbrytande produkter är självklart nyheter.

Och en nyhet som en redaktion inte gillar kan vara toppen för en helt annan redaktion.

För så är det också med nyheter. Alla tycker inte lika.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png


En av nyheterna tillhör kategorin stora ”goda”. Det är något som företaget själv vill berätta om. Båda nyheterna har allmänintresse. Dagens Nyheter 20201215.

Det här måste man också förstå om nyheter. Det är värdet för nyhetens slutmottagare som avgör. Redaktionen känner sin publik. Läsarna/tittarna har valt att hämta sina nyheter just därifrån av speciella anledningar. För att man gillar presentationen, för att man litar på redaktionen, för att man vet att urvalet av nyheter är intressant för just de behov man själv har.

En bred nyhetstidning gör en typ av nyhetsurval. Ett smalt fackmagasin gör ett helt annat. Din smala nyhet passar kanske inte i den breda tidningen eller nyhetsprogrammet. Men den toppar den smala webbtidningen.

För dig kan det vara minst lika intressant. Om till exempel dina kunder och andra intressenter finns samlade där och är öppna för att ta emot informationen.

Välj ditt tillfälle med omsorg

Har du denna insikt kan du också presentera din nyhet med nyhetsredaktörens kund/målgrupp för ögonen. Och du undviker att besvära redaktioner med något som de inte alls har nytta av. Det är viktigt för hur du bemöts nästa gång ni eventuellt ska ha kontakt.

En smal nyhet riktad till en bred nyhetsredaktion hamnar i det som kallades ”runda arkivet” på den tid det stod papperskorgar på redaktionerna.

En bred nyhet riktad till en smal nyhetsredaktion får inte heller någon uppmärksamhet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1.png
Stor nyhet för de två inblandade bolagen. Ingen nyhet för stora breda medier. Skaplig nyhet för den nischad branschtidningen Life Science Sweden ­– med en målgrupp de inblandade bolagen behöver nå fram till.

Det är alltså inte du själv, eller ens nyhetsredaktören som ska tycka att nyheten är stor. Det är nyhetsredaktörens målgrupp som ska gilla den, och ha nytta av den.

INTE EN NYHET:

Händelse eller fakta som bara du själv tycker är stort

Redan känt och berättat

Det finns andra nyheter som är större just då

Men det finns ytterligare en mycket viktig dimension i nyhetsvärdering. Det räcker inte att bedöma om nyheten är stor för målgruppen. Den ska dessutom vara större än andra tillgängliga nyheter vid just det publiceringstillfället.

Och den ska helst vara så stor att den får spridning genom att andra, både medier och aktörer i sociala medier, delar, återberättar och följer upp den.

På en redaktion finns en nyhetskonjunktur. En konkurrens om reportrarnas tid och om bästa publiceringsutrymmet.

Finns det andra nyheter som värderas högre kommer din nyhet att halka längre ner eller inte tas upp alls. Det där kan du inte påverka på annat sätt än att försöka förstå vilket nyhetsflöde som står för konkurrensen vid varje tillfälle.

Ensamrätt har stort värde

Slutligen avgörs nyhetens värde av hur exklusiv den är. Får andra konkurrerande redaktioner tillgång till samma nyhet vid samma tillfälle? Eller kan en enda redaktion vara först med att berätta den? Ensamrätt har ett kommersiellt värde för en nyhetsredaktion. Och för dig kan en stort uppslagen nyhet i ett media med stor publik vara mycket mer värt än många små notiser i flera olika medier.

STOR NYHET

Intresserar och påverkar så många som möjligt av redaktionens publik

Brett allmänintresse i breda medier

Större än andra nyheter just då

Potential för att spridas

Kommersiellt värde för mediet
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-2.png
Dagens Industris exklusiva avslöjande orsakade kraftigt börsfall i tre storbankers aktier, och citerades av många andra medier. Nyheten får inte bara konsekvenser för aktiesparare och pensionsfonder. Den har potential att skaka om hela banksystemet och förändra Sverigebilden.

 

Ett svar

  1. […] till den andra delen av din mediemedverkan: när du själv vill lansera en nyhet. Se också vårt kapitel Så ser journalister på nyheter och kapitlet om hur det fungerar med […]

Kommentarer är stängda.